Volume 20, Issue 1, January - April 2013

Table of Contents

Original Research

Jaya Raj, Mohineesh Chandra, Tirath D. Dogra, Monika Pahuja, Anupuma Raina
Pagination: 1-5
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 193
Pabitra Hriday Patra, Samiran Bandyopadhyay, Manik Chandra Bandyopadhyay, Tapan Kumar Mandal
Pagination: 6-10
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 151
Saurabh Kumar Bhattacharya, Lokendra Singh Nathawat, Priyankka Damani, Arpan Kumar Choksi, Arpita Banik, Kriti Sinha, Aditi Sarkar Bhattacharya
Pagination: 11-18
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 34
Pravin Suryakantrao Deshmukh, Kanu Megha, Basu Dev Banerjee, Rafat Sultana Ahmed, Sudhir Chandna, Mahesh Pandurang Abegaonkar, Ashok Kumar Tripathi
Pagination: 19-24
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 179
Pronobesh Chattopadhyay, Aadesh Upadhyay, Amit Agnihotri, Sanjeev Karmakar, Danswerang Ghoyary, Vijay Veer
Pagination: 25-29
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 208
Raafat A. Mandour
Pagination: 30-34
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 189
Abdul Lateef, Muneeb U. Rehman, Mir Tahir, Rehan Khan, Abdul Quaiyoom Khan, Wajhul Qamar, Sarwat Sultana
Pagination: 35-42
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 254
Zahra Pezeshki, Mehdi Nematbakhsh, Hamid Nasri, Ardeshir Talebi, Ali‑Asghar Pilehvarian, Tahereh Safari, Fatemeh Eshraghi‑Jazi, Maryam Haghighi, Farzaneh Ashrafi
Pagination: 43-47
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 25
Vivek Kumar, Vinay K. Tripathi, Abhishek K. Singh, Mohathshim Lohani, Mohammed Kuddus
Pagination: 48-55
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 290
Akhilesh Mishra, Uaday Sankar Chatterjee, Tapan Kumar Mandal
Pagination: 56-60
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 184
Jaya Raj, Mohineesh ., Ruma Ray, T. D. Dogra, Anupuma Raina
Pagination: 61-67
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 158
S. Khan, G. B. Jena
Pagination: 68-76
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 295
K. R. Raghunatha Reddy, S. N. Vinaya Babu, N. Raghavendra, M. Sridhar, Sanjay U. Nipanikar, Vinod V. Kuber
Pagination: 77-86
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 148
Rohit Dhumal, Prakash Patil, Nilakash Selkar, Mukesh Chawda, Mahesh Vahlia, Geeta Vanage
Pagination: 87-94
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 182
Zorawar Singh, Pooja Chadha, Suman Sharma
Pagination: 95-100
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 30
Veena Sharma, Pracheta Janmeda
Pagination: 101-107
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 72
Erebi P. Ikeh‑Tawari, John I. Anetor, M. A. Charles‑Davies
Pagination: 108-112
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 78

Case Report

Peter George, Narasimha Hegde
Pagination: 113-115
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 216

Obituary

.
AB Pant
Pagination: 116
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 279