Volume 28, Issue 1, January-March 2021

Table of Contents

Original Research

R. Sagar, V. K. Dumka, N. K. Singh, Jyoti, J. Mohindroo

DOI: 10.18311/ti/2021/v28i1/22821, Pagination: 1-6
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 74
Mahendra Pratap Singh, Humera Hamid, Ranjana Himalian

DOI: 10.18311/ti/2021/v28i1/23504, Pagination: 7-16
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 130
Navjot Kaur, M. Sharma, M. K. Lonare, R. Udehiya, D. Singh

DOI: 10.18311/ti/2021/v28i1/24809, Pagination: 17-30
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 142
Dibyendu Ray, Pushpa Jadav, Pradip Panda, Sandip Mukherjee, Subrata Ghosh

DOI: 10.18311/ti/2021/v28i1/25920, Pagination: 31-38
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 214
Sreenath Kunnathupara Bhaskaran, Poornima Kannappan, Perumalsamy Muneeswari, Rashmy Madathil

DOI: 10.18311/ti/2021/v28i1/26155, Pagination: 39-48
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 169
Sathuluri Vineela, Chinta Manga Devi, Thakur Santhrani

DOI: 10.18311/ti/2021/v28i1/26267, Pagination: 49-56
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 148
Juli Jain, Whidul Hasan, Rajesh Singh Yadav, Deepali Jat

DOI: 10.18311/ti/2021/v28i1/26296, Pagination: 57-65
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 123
F. Ahmed, A. N. M. Fakhruddinin, Z. Fardous, M. A. Z. Chowdhury, M. M. Kabir

DOI: 10.18311/ti/2021/v28i1/26340, Pagination: 67-80
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 242
M. Saravanan, N. Premalatha, P. K. Ramkumar, K. Kannan, R. Apoorva, M. Venkatesan, K. Jayalshmi, S. Yogeshpriya, S. Senthilkumar

DOI: 10.18311/ti/2021/v28i1/26394, Pagination: 81-89
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 86
Hariharan Chandran, Dinesh Kumar Anandhan, Prabhu Gunasekaran, Vanmathi Babu, Vijayakumar Natesan, Gobinath Thilagar, Ramakrishnan Arumugam

DOI: 10.18311/ti/2021/v28i1/26541, Pagination: 91-101
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 257