Afonne, Onyenmechi Johnson, Toxicology Unit, Department of Pharmacology, Nnamdi Azikiwe University, Nnewi Campus, Nnewi, Nigeria