Volume 24, Issue 2, May-August 2017

Table of Contents

Educational Forum

Anjali Somanathan, Komal Mathur
Pagination: 133-139
   Full-Text PDF Abstract Views: 78 | Pdf Views: 178

Original Research

Onyenmechi Johnson Afonne, Enoluomen Ben Ehigiator, Ujuamala Ulunma Ezeani
Pagination: 140-149
   Full-Text PDF Abstract Views: 29 | Pdf Views: 294
Karan Devasani, Rema Razdan
Pagination: 150-156
   Full-Text PDF Abstract Views: 38 | Pdf Views: 48
R. K. Jadhav, A. U. Bhikane, S. G. Chavhan, Neelam Kushwaha
Pagination: 157-161
   Full-Text PDF Abstract Views: 32 | Pdf Views: 55
Rajdeep Kaur, S. Daundkar Prashant, Kamalpreet Kaur Gill, Simerjot Singh, S. P. S. Saini
Pagination: 162-166
   Full-Text PDF Abstract Views: 53 | Pdf Views: 288
Neetu Rajput, Neeru Yadav
Pagination: 167-170
   Full-Text PDF Abstract Views: 29 | Pdf Views: 290
Mayank Gupta, Satya Pal Singh, Nrip Kishore Pankaj
Pagination: 171-177
   Full-Text PDF Abstract Views: 40 | Pdf Views: 220
Lovleen, Ruby Angurana, Durdana Sadaf Amin
Pagination: 178-184
   Full-Text PDF Abstract Views: 49 | Pdf Views: 201
Najeeb Jawad, Rajdeep Kaur, Suresh K. Sharma, Simrat P. S. Saini
Pagination: 185-189
   Full-Text PDF Abstract Views: 34 | Pdf Views: 193
Mohammad S. Al-Harbi
Pagination: 190-197
   Full-Text PDF Abstract Views: 49 | Pdf Views: 132
Najeeb Jawad, Rajdeep Kaur, Sreeshitha S. Gouri, Vinod K. Dumka, Simrat P. S. Saini
Pagination: 198-202
   Full-Text PDF Abstract Views: 52 | Pdf Views: 75
Govind Kumar Choudhary, Satya Pal Singh
Pagination: 203-210
   Full-Text PDF Abstract Views: 27 | Pdf Views: 162

Case Report

K. Jagadish Kumar, Srujan, Ashok Chowdary, Ravi Kumar, Keerthi Gupta, V. G. Manjunath
Pagination: 211-215
   Full-Text PDF Abstract Views: 45 | Pdf Views: 161
P. Dalai Siba, K. Meher Lalit
Pagination: 216-219
   Full-Text PDF Abstract Views: 38 | Pdf Views: 61
Laxmi Singh, Madhu Anand, Priyanka Agarwal, Ajay Taneja
Pagination: 220-223
   Full-Text PDF Abstract Views: 63 | Pdf Views: 147
N. B. Shridhar
Pagination: 224-227
   Full-Text PDF Abstract Views: 36 | Pdf Views: 179