Volume 28, Issue 3, July-September 2021

Table of Contents

Original Research

Maria Immaculata Iwo, Poppy Firzani Arifin, N. M. Mus, Inderiyeni, R. A. Susilowidodo, R. Wisastra

DOI: 10.18311/ti/2021/v28i3/26493, Pagination: 177-183
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 176
Hend S. Eisa, Mahmoud A. Nomier, Manar H. Arafa, Eman El-Sayed Khayal

DOI: 10.18311/ti/2021/v28i3/26657, Pagination: 185-201
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 245
L. A. Enye, A. O. Ebeye, O. A. Udi, A. O. Ishola, P. S. Igbigbi

DOI: 10.18311/ti/2021/v28i3/26728, Pagination: 203-212
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 121
Sukanya Mehra, Pooja Chadha

DOI: 10.18311/ti/2021/v28i3/26733, Pagination: 213-222
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 258
Hina Mahreen, Shazia Perveen, Aleem Ahmed Khan, Tariq Mehmood Ansari, Sumaira Kanwal, Rehmana Rashid, Tahira Ruby

DOI: 10.18311/ti/2021/v28i3/26815, Pagination: 223-232
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 131
Shazia Perveen, Kiran Fatima, Saima Ashraf, Sidra Muhyuddin, Saba Nadeem, Maria Ali, Khudija Zaffar, Sumaira Kanwal

DOI: 10.18311/ti/2021/v28i3/27263, Pagination: 233-238
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 36
K. S. Shreenidhi, Saranya Sri Santhanam, Shreaya Bhaskar, Sowmia Narayan Sridhar, B. Vijaya Geetha

DOI: 10.18311/ti/2021/v28i3/27327, Pagination: 239-244
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 253
Baladare Udayakumar Divyashree, Venkateshaiah Vasudev

DOI: 10.18311/ti/2021/v28i3/27416, Pagination: 245-253
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 298
Rajendra M. Nagane, Karishma R. Desai, Indrajitsinh M. Barad, Manish V. Patel, Urjita V. Sheth, Kathirvelu Baskar, Bindi S. Patel, Diwakar K. Shukla, R. Krishnamurthy

DOI: 10.18311/ti/2021/v28i3/27432, Pagination: 255-265
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 117
Pradeep Kumar Singh, Rajat Pratap Singh, Pankaj Singh, Ram Lakhan Singh

DOI: 10.18311/ti/2021/v28i3/27736, Pagination: 267-278
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 61