Volume 55, Issue 3, July - September 2018

Table of Contents

Original Articles

P. S Prasanthi, M. Vishnuvardhana Rao, Bhaskarachary K

DOI: 10.21048/ijnd.2018.55.3.21081, Pagination: 241-256
   Full-Text PDF Abstract Views: 17 | Pdf Views: 95
S.K Jaffar, M. Swapna, M. Madhava Rao

DOI: 10.21048/ijnd.2018.55.3.19812, Pagination: 257-265
   Full-Text PDF Abstract Views: 4 | Pdf Views: 240
K. Sujatha, S. Kowsalya

DOI: 10.21048/ijnd.2018.55.3.21067, Pagination: 266-277
   Full-Text PDF Abstract Views: 17 | Pdf Views: 34
Keren Susan Cherian, Ashok Sainoji, Prem Raj Dundigalla, Balakrishna Nagalla, Venkata Ramana Yagnambhatt

DOI: 10.21048/ijnd.2018.55.3.21323, Pagination: 278-290
   Full-Text PDF Abstract Views: 11 | Pdf Views: 258
E. S. Chauhan, Sarita

DOI: 10.21048/ijnd.2018.55.3.18666, Pagination: 291-307
   Full-Text PDF Abstract Views: 5 | Pdf Views: 10
Radhika D. Prabhu, C. Usha Devi, R. Navaneetha

DOI: 10.21048/ijnd.2018.55.3.20046, Pagination: 308-317
   Full-Text PDF Abstract Views: 9 | Pdf Views: 209
Amrita Poonia, Arti Kumari

DOI: 10.21048/ijnd.2018.55.3.17874, Pagination: 318-333
   Full-Text PDF Abstract Views: 18 | Pdf Views: 109
Naveen Kumar Boiroju, Venkaiah K.

DOI: 10.21048/ijnd.2018.55.3.20165, Pagination: 334-344
   Full-Text PDF Abstract Views: 6 | Pdf Views: 261
P. Sasanka, K. Geetha, V.S. Kiranmayi, Sivakumar Vishnubhotla

DOI: 10.21048/ijnd.2018.55.3.21080, Pagination: 345-355
   Full-Text PDF Abstract Views: 10 | Pdf Views: 135
R. Sahul Hameed, A. Rahamath Nisha, M. Muthulakshmi, A. Ananthi

DOI: 10.21048/ijnd.2018.55.3.15961, Pagination: 356-366
   Full-Text PDF Abstract Views: 10 | Pdf Views: 80

Review Articles

Suri Manjula, Mamta Bhardwaj, Kapur Punam, Pathak Ashok

DOI: 10.21048/ijnd.2018.55.3.18193, Pagination: 367-395
   Full-Text PDF Abstract Views: 12 | Pdf Views: 103

Book Review

V. PREMALA PRIYADHARSINI

DOI: 10.21048/ijnd.2018.55.3.21546, Pagination: 396
   Full-Text PDF Abstract Views: 9 | Pdf Views: 233