Volume 19, Issue 2, May-August 2012

Table of Contents

Review Articles

Monika Rathore, Archana Singh, Vandana A. Pant
Pagination: 81-88
   Full-Text PDF Abstract Views: 25 | Pdf Views: 266
Y. K. Gupta, S. S. Peshin
Pagination: 89-99
   Full-Text PDF Abstract Views: 13 | Pdf Views: 123

Original Research

G. Prakash, B. B. Hosetti
Pagination: 100-105
   Full-Text PDF Abstract Views: 21 | Pdf Views: 121
Pratima A. Tatke, I. S. R. Nidhiya, S. G. Deshpande
Pagination: 106-111
   Full-Text PDF Abstract Views: 21 | Pdf Views: 169
W. A. Saka, R. E. Akhigbe, A. O. Akinola, O. M. Azeez
Pagination: 112-114
   Full-Text PDF Abstract Views: 13 | Pdf Views: 213
P. R. Sakuntala Devi, K. Adilaxmamma, G. Srinivasa Rao, Ch. Srilatha, M. Alph Raj
Pagination: 115-120
   Full-Text PDF Abstract Views: 20 | Pdf Views: 204
Neeraj Tandan, Manju Roy, Sushovan Roy
Pagination: 121-124
   Full-Text PDF Abstract Views: 13 | Pdf Views: 296
Y. A. Kulkarni, A. Veeranjaneyulu
Pagination: 125-131
   Full-Text PDF Abstract Views: 21 | Pdf Views: 241
Manuj Kr. Bharali, Rajeev Basumatary, Taibur Rahman, Karabi Dutta
Pagination: 132-137
   Full-Text PDF Abstract Views: 22 | Pdf Views: 227
N. D. Singh, A. K. Sharma, P. K. Dwivedi, A. G. Telang, M. Kumar, R. D. Patil
Pagination: 138-143
   Full-Text PDF Abstract Views: 21 | Pdf Views: 206
Suleiman F. Ambali, Joseph O. Ayo
Pagination: 144-152
   Full-Text PDF Abstract Views: 21 | Pdf Views: 194
H. Ramchandran, Medha S. Rajadhyaksha
Pagination: 153-157
   Full-Text PDF Abstract Views: 14 | Pdf Views: 259
Santosh Rahangadale, Babu Lal Jangir, Manoj Patil, Trupti Verma, Arun Bhandarkar, Prashant Sonkusale, Nitin Kurkure
Pagination: 158-161
   Full-Text PDF Abstract Views: 16 | Pdf Views: 297
Laxmi N. Sankhala, Syamantak M. Tripathi, S. K. Bhavsar, Aswin M. Thaker, Pramod Sharma
Pagination: 162-166
   Full-Text PDF Abstract Views: 15 | Pdf Views: 112
Sagar L. Shah, Vishal R. Mali, Girish N. Zambare, Subhash L. Bodhankar
Pagination: 167-172
   Full-Text PDF Abstract Views: 14 | Pdf Views: 219
Mahaboob Basha, Annappa Poojary
Pagination: 173-181
   Full-Text PDF Abstract Views: 13 | Pdf Views: 275
Naresh Kumar, Sushma Sood, Brijbala Arora, Manjeet Singh, Beena ., Prasanta Saha Roy
Pagination: 182-187
   Full-Text PDF Abstract Views: 26 | Pdf Views: 126
Pallavi Kaushik, Neha Rawat, Megha Mathur, Priyanka Raghuvanshi, Pradeep Bhatnagar, Harimohan Swarnkar, Swaran Flora
Pagination: 188-194
   Full-Text PDF Abstract Views: 13 | Pdf Views: 175
Umesh Prasad, Gurmit Singh, A. B. Pant
Pagination: 195-200
   Full-Text PDF Abstract Views: 13 | Pdf Views: 154
Preety Bhinder, Asha Chaudhry, Bhupinder Barna, Satvinderjeet Kaur
Pagination: 201-206
   Full-Text PDF Abstract Views: 13 | Pdf Views: 34
S. O. Abarikwu, C. A. Otuechere, M. Ekor, K. Monwuba, D. Osobu
Pagination: 207-214
   Full-Text PDF Abstract Views: 27 | Pdf Views: 284
Parul Kaushal, Pushpa Dhar, Somesh Meludurga Shivaprasad, Raj D. Mehra
Pagination: 215-222
   Full-Text PDF Abstract Views: 13 | Pdf Views: 110

Case Report

Manjunatha Goud, Bhavna Nayal, K. Deepa, O. Sarsina Devi, R. N. Devaki, M. Anitha
Pagination: 223-223
   Full-Text PDF Abstract Views: 13 | Pdf Views: 41