Volume 21, Issue 1, January 2021

Table of Contents

Review Articles

Sumanta Mondal, Kausik Bhar, Naresh Panigrahi, Prasenjit Mondal, Sridhar Nayak, Rudra Pratap Barik, Koyyana Aravind

DOI: 10.18311/jnr/2021/25405, Pagination: 1-25
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 102

Case Study

C. K. Prathibha, Rakhi Binth Salim, K. Parameswaran Namboothiri, P. V. Anandaraman

DOI: 10.18311/jnr/2021/24803, Pagination: 27-31
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 137

Short communications

M. R. Suchitra, S. Parthasarathy

DOI: 10.18311/jnr/2021/24937, Pagination: 33-35
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 139
Snehal Jadhav, V. Kavinya, R. Vijay Nirmal, H. Mohammed Shameem, K. Ramalakshmi

DOI: 10.18311/jnr/2021/25557, Pagination: 37-43
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 279

Research Articles

G. Umarani, S. Nethaji

DOI: 10.18311/jnr/2021/26223, Pagination: 45-49
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 272
Pramod S. Joshi, Yogesh B. Patil, Bhagyashri Nagarkar, Tania S. Paul, Kishori G. Apte

DOI: 10.18311/jnr/2021/26255, Pagination: 51-60
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 126
Preeti Rani, Neelu Sood

DOI: 10.18311/jnr/2021/25708, Pagination: 61-69
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 244
J. C. Shobha, Tabitha Ohol

DOI: 10.18311/jnr/2021/24664, Pagination: 71-76
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 217
Shailesh M. Kewatkar, Vivek V. Paithankar, Supriya S. Deshpande, Shirish P. Jain, Dheeraj H. Nagore, Dipak V. Bhusari, Chanchal Navin Raj, Madhav D. Chakolkar, Trupti A. Nimburka

DOI: 10.18311/jnr/2021/25626, Pagination: 77-85
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 151