Volume 12, Issue 2, July 2012

Table of Contents

Articles

Meenakashi Jain, T. Sudhakar Johnson, Prakash Krishnan

DOI: 10.18311/jnr/2012/261, Pagination: 93-102
   Full-Text PDF Abstract Views: 205 | Pdf Views: 105
Baidyanath Mishra

DOI: 10.18311/jnr/2012/262, Pagination: 103-107
   Full-Text PDF Abstract Views: 122 | Pdf Views: 62
Adam Hermawan, Kholid Alfan Nur, Sarmoko, Dyaningtyas Dewi, Pamungkas Putri, Edy Meiyanto

DOI: 10.18311/jnr/2012/263, Pagination: 108-114
   Full-Text PDF Abstract Views: 347 | Pdf Views: 190
M. J. N. Chandrasekar, R. Srinivasan, O. Porwal, M. J. Nanjan

DOI: 10.18311/jnr/2012/264, Pagination: 115-118
   Full-Text PDF Abstract Views: 143 | Pdf Views: 205
K. Agrawal, Shivani Ghildiyal, M. K. Gautam, V. K. Joshi, R. K. Goel

DOI: 10.18311/jnr/2012/265, Pagination: 119-128
   Full-Text PDF Abstract Views: 504 | Pdf Views: 240
M. J. Amar Dev, N. Rajarajeshwari, S. Ganapaty, B. Parixit, R. Brun

DOI: 10.18311/jnr/2012/266, Pagination: 129-134
   Full-Text PDF Abstract Views: 144 | Pdf Views: 190
Gummalla Pitchaiah, J. V. C. Sharma, D. Satyavati

DOI: 10.18311/jnr/2012/267, Pagination: 135-140
   Full-Text PDF Abstract Views: 153 | Pdf Views: 78
Manoj K. Aswar, Abhijeet A. Bidkar, Kishore N. Gujar, Tanay G. Athawale

DOI: 10.18311/jnr/2012/268, Pagination: 141-150
   Full-Text PDF Abstract Views: 142 | Pdf Views: 138
Sharda Roy

DOI: 10.18311/jnr/2012/269, Pagination: 151-156
   Full-Text PDF Abstract Views: 123 | Pdf Views: 68
Anuya A. Rege, Parikshit R. Juvekar, Archana R. Juvekar

DOI: 10.18311/jnr/2012/270, Pagination: 157-161
   Full-Text PDF Abstract Views: 127 | Pdf Views: 75
Vijay Kothari, Ankit Gupta, Madhu Naraniwal

DOI: 10.18311/jnr/2012/271, Pagination: 162-173
   Full-Text PDF Abstract Views: 237 | Pdf Views: 155