Volume 25, Issue 3, September 2011

Table of Contents

Review Articles

J. Pathma, G. R. Rahul, Kennedy R. Kamaraj, R. Subashri, N. Sakthivel

DOI: 10.18311/jbc/2011/3716, Pagination: 165-181
   Full-Text PDF Abstract Views: 105 | Pdf Views: 51

Research Articles

H. Basappa

DOI: 10.18311/jbc/2011/3719, Pagination: 182-187
   Full-Text PDF Abstract Views: 81 | Pdf Views: 193
K. Veenakumari, Mohanraj Prashanth

DOI: 10.18311/jbc/2011/3721, Pagination: 188-192
   Full-Text PDF Abstract Views: 65 | Pdf Views: 299
S. H. Ramanagouda, A. S. Vastrad, T. C. Narendran, K. Basavanagoud, Viraktamath Shashidhar

DOI: 10.18311/jbc/2011/3723, Pagination: 193-197
   Full-Text PDF Abstract Views: 51 | Pdf Views: 274
Y. G. Prasad, M. Prabhakar, G. Sreedevi

DOI: 10.18311/jbc/2011/3725, Pagination: 198-202
   Full-Text PDF Abstract Views: 47 | Pdf Views: 260
Virk Jaspal Singh, Kaur Rabinder, Joshi Neelam, Sharma Sudhendu

DOI: 10.18311/jbc/2011/3728, Pagination: 203-206
   Full-Text PDF Abstract Views: 59 | Pdf Views: 133
V. Charles, P. Puneeth, V. A. Vijayan, S. K. Jalali

DOI: 10.18311/jbc/2011/3732, Pagination: 207-212
   Full-Text PDF Abstract Views: 64 | Pdf Views: 275
Sood Pankaj, C. S. Prabhakar, P. K. Mehta

DOI: 10.18311/jbc/2011/3734, Pagination: 217-222
   Full-Text PDF Abstract Views: 57 | Pdf Views: 254
Murthy K. Srinivasa, R. Rajeshwari, T. Venkatesan, Nesil Liz Baby

DOI: 10.18311/jbc/2011/3736, Pagination: 213-216
   Full-Text PDF Abstract Views: 76 | Pdf Views: 141
B. Ramanujam, M. Balachander, G. Roopa, R. Rangeshwaran, Karmakar Pritam

DOI: 10.18311/jbc/2011/3738, Pagination: 223-228
   Full-Text PDF Abstract Views: 68 | Pdf Views: 258
G. Sivakumar, R. Rangeshwaran, S. Sriram

DOI: 10.18311/jbc/2011/3740, Pagination: 229-235
   Full-Text PDF Abstract Views: 76 | Pdf Views: 265
Patil B. Naveenkumar, C. P. Mallapur, Y. H. Sujay

DOI: 10.18311/jbc/2011/3742, Pagination: 236-238
   Full-Text PDF Abstract Views: 59 | Pdf Views: 276

Research Notes

R. K. Srivastava, R. K. Singh, R. D. Prasad

DOI: 10.18311/jbc/2011/3744, Pagination: 239-241
   Full-Text PDF Abstract Views: 54 | Pdf Views: 215
C. Sankar, R. Marimuthu, P. Saravanan, P. Jeyakumar, R. K. Tanwar, S. Sathyakumar, O. M. Bambawale, V. V. Ramamurthy, Barik Anupam

DOI: 10.18311/jbc/2011/3746, Pagination: 242-245
   Full-Text PDF Abstract Views: 76 | Pdf Views: 195
S. Manickavasagam

DOI: 10.18311/jbc/2011/3748, Pagination: 246-246
   Full-Text PDF Abstract Views: 75 | Pdf Views: 188
P. P. Thirumalaisamy, K. S. Jadon, V. G. Koradia, R. D. Padavi

DOI: 10.18311/jbc/2011/3750, Pagination: 247-250
   Full-Text PDF Abstract Views: 46 | Pdf Views: 223