Volume 27, Issue 4, December 2013

Table of Contents

Research Articles

K. Veenakumari, K. Rajmohana, Prashanth Mohanraj

DOI: 10.18311/jbc/2013/3252, Pagination: 243–246
   Full-Text PDF Abstract Views: 57 | Pdf Views: 276
M. Jamal Ahmad, S. Bilal Ahmed

DOI: 10.18311/jbc/2013/3253, Pagination: 247–252
   Full-Text PDF Abstract Views: 59 | Pdf Views: 213
B. M. Parasharya, V. A. Pathan

DOI: 10.18311/jbc/2013/3254, Pagination: 253–259
   Full-Text PDF Abstract Views: 56 | Pdf Views: 275
S. L. Ramya, K. Srinivasa Murthy, T. Venkatesan, S. K. Jalali

DOI: 10.18311/jbc/2013/3255, Pagination: 260–267
   Full-Text PDF Abstract Views: 83 | Pdf Views: 161
P. D. KamalaJayanthi, R. Rajanikanth, Abraham Verghese

DOI: 10.18311/jbc/2013/3256, Pagination: 268–271
   Full-Text PDF Abstract Views: 93 | Pdf Views: 88
M. Sampathkumar, S. V. Krishnamoorthy

DOI: 10.18311/jbc/2013/3257, Pagination: 272–277
   Full-Text PDF Abstract Views: 72 | Pdf Views: 20
Naveen Aggarwal, Jawala Jindal

DOI: 10.18311/jbc/2013/3258, Pagination: 278-282
   Full-Text PDF Abstract Views: 48 | Pdf Views: 91
P. Noushad, K. Kuldeep, D. Panpatte, P. Leena, A. Patel, C. Dhobi, R. V. Vyas

DOI: 10.18311/jbc/2013/3259, Pagination: 283-292
   Full-Text PDF Abstract Views: 51 | Pdf Views: 212
Ajay Kumar Pandey

DOI: 10.18311/jbc/2013/3260, Pagination: 293–297
   Full-Text PDF Abstract Views: 53 | Pdf Views: 50
Nayimabanu Taredahalli, N. S. Bhat, A. R. V. Kumar, M. S. Jakhar

DOI: 10.18311/jbc/2013/3261, Pagination: 298–303
   Full-Text PDF Abstract Views: 71 | Pdf Views: 262
Rajkumar, R. Rangeshwaran, G. Sivakumar, M. Nagesh

DOI: 10.18311/jbc/2013/3262, Pagination: 305–311
   Full-Text PDF Abstract Views: 56 | Pdf Views: 132
R. R. Waghunde, A. N. Sabalpara, A. J. Deshmukh, J. R. Pandya

DOI: 10.18311/jbc/2013/3263, Pagination: 312–318
   Full-Text PDF Abstract Views: 73 | Pdf Views: 128
K. Ashwitha, R. Rangeshwaran, N. V. Vajid, G. Sivakumar, S. K. Jalali, K. Rajalaksmi, H. Manjunath

DOI: 10.18311/jbc/2013/3264, Pagination: 319–328
   Full-Text PDF Abstract Views: 143 | Pdf Views: 275
Nayimabanu Taredahalli, N. S. Bhat, A. R. V. Kumar, M. S. Jakhar

DOI: 10.18311/jbc/2013/3265, Pagination: 329–333
   Full-Text PDF Abstract Views: 69 | Pdf Views: 81
A. N. Shylesha

DOI: 10.18311/jbc/2013/3266, Pagination: 334–335
   Full-Text PDF Abstract Views: 83 | Pdf Views: 249

Research Notes

Mahesh Math, Y. K. Kotikal, M. B. Madalageri

DOI: 10.18311/jbc/2013/3267, Pagination: 336–339
   Full-Text PDF Abstract Views: 70 | Pdf Views: 124
S. P. Bhopale, G. Narasa Reddy, S. R. Shinde, M. B. Chopade

DOI: 10.18311/jbc/2013/3268, Pagination: 343–346
   Full-Text PDF Abstract Views: 63 | Pdf Views: 185
Ajay Kumar Pandey

DOI: 10.18311/jbc/2013/3269, Pagination: 340–342
   Full-Text PDF Abstract Views: 49 | Pdf Views: 251
V. Sridhar, M. Jayashankar, L. S. Vinesh

DOI: 10.18311/jbc/2013/3270, Pagination: 347–348
   Full-Text PDF Abstract Views: 75 | Pdf Views: 263
E. Hemasree, K. Manjula, T. Murali Krishna

DOI: 10.18311/jbc/2013/3271, Pagination: 349–353
   Full-Text PDF Abstract Views: 50 | Pdf Views: 83
M. Chennakesavulu, M. Reddikumar, N. P. Eswara Reddy

DOI: 10.18311/jbc/2013/3272, Pagination: 354–361
   Full-Text PDF Abstract Views: 51 | Pdf Views: 281