Volume 35, Issue 2, June 2021

Table of Contents

Research Articles

Anit Cyriac, G. V. Sible, Joy Michal Johnson, N. S. Radhika, Anu G. Krishnan

DOI: 10.18311/jbc/2021/26283, Pagination: 48-56
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 253
B. Teja Bhushan, M. Reddi Kumar, R. Sarada Jayalakshmi, A. Srividhya

DOI: 10.18311/jbc/2021/28324, Pagination: 57-67
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 29
Sathyan T., Dhanya M. K., Murugan M., Ashokkumar K., Aswathy T. S., Narayana R., Deepthy K. B.

DOI: 10.18311/jbc/2021/26772, Pagination: 68-75
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 248
B. Thirupam Reddy, M. Chandrashekharaiah, B. Raghavendhar, D. M. Bawaskar, C. Selvaraj, S. M. Mazumdar, G. V. Vishaka, H. A. Nadaf, M. S. Rathore, K. Sathyanarayana

DOI: 10.18311/jbc/2021/28583, Pagination: 76-81
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 52
A. M. Parihar, D. B. Undirwade, R. M. Wadaskar, S. S. Madankar

DOI: 10.18311/2021/27761, Pagination: 82-87
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 75
Darshana M. Rathod, Bhavbhuti M. Parasharya, Vishal S. Mistri, Jenis R. Patel

DOI: 10.18311/jbc/2021/28347, Pagination: 88-99
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 94
M. R. Islam, N. K. Dutta

DOI: 10.18311/jbc/2021/27550, Pagination: 100-106
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 47
P. N. Mane, M. P. Moharil, M. P. Moharil, N. S. Satpute, N. S. Satpute, D. B. Undirwade, D. B. Undirwade

DOI: 10.18311/jbc/2021/28187, Pagination: 107-113
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 248
R. Murugesan, K. Vasuki, B. Kaleeswaran, S. Ramadevi, P. Thirumalai Vasan

DOI: 10.18311/jbc/2021/28195, Pagination: 114-126
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 148

Research Notes

Ankita Gupta, A. N. Shylesha

DOI: 10.18311/jbc/2021/28119, Pagination: 127-129
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 68