Xiaoliang, Fu, The Geology Institute No.6 Oil Production Site Dagang Oilfields Company, Tianjin Tanggu, China