Volume 9, Issue 1, January 2020

Table of Contents

Editorial

Arshiya Sehgal, Vijay Kumar Sehgal

DOI: 10.18311/ijmds/2020/24644, Pagination: 1800-1802
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 151

Original Article

Mahmoud Al Ankily, Mohamed Shamel, Mahmoud M. Bakr

DOI: 10.18311/ijmds/2020/24452, Pagination: 1803-1810
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 172
Ena Bhajni, Vijay K. Sehgal, Ashish Kumar, Arshiya Sehgal

DOI: 10.18311/ijmds/2020/24723, Pagination: 1811-1817
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 174
Jatinder Singh, Vaneeta Bhardwar, Harshdhawann Singh, Isha Bhardwaj, Sushmita Choudhary, Alka Toora

DOI: 10.18311/ijmds/2020/24583, Pagination: 1818-1822
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 251
Hafiz Saleem Faisal Shahzad, Sadia Ahmad, Hafiz Muhammad Imran, Misbah Sarwar, Yasir Wattoo, Faiz Rasul

DOI: 10.18311/ijmds/2020/24138, Pagination: 1823-1829
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 234
Vaneeta Bhardwar, Neha Batra, Usha Bandlish, Maninder Kaur

DOI: 10.18311/ijmds/2020/23626, Pagination: 1830-1834
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 121
Shifa Jabar, Sateesh Kumar, A. Neena

DOI: 10.18311/ijmds/2020/24395, Pagination: 1835-1840
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 241
Nipunjot Grewal, Jagminder Kaur Bajaj, Megha Sood

DOI: 10.18311/ijmds/2020/24477, Pagination: 1841-1845
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 60
Himanshu Sareen, Nidhi Bhanot

DOI: 10.18311/ijmds/2020/24771, Pagination: 1846-1850
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 227
Anuradha Dehiya, Sarabjeet Singh Rai

DOI: 10.18311/ijmds/2020/24764, Pagination: 1851-1858
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 197
Jatinder Singh, Vaneeta Bhardwar, Harshdhawann Singh, Isha Bhardwaj, Sushmita Choudhary, Alka Toora

DOI: 10.18311/ijmds/2020/24651, Pagination: 1859-1863
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 21

Case Report and Review of Literature

Sana Farooq

DOI: 10.18311/ijmds/2020/24655, Pagination: 1864-1867
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 22

Case Report

Shilpa Shetty, Aishwarya Kamble, Farhin Katge, Komal Nanavati

DOI: 10.18311/ijmds/2020/24306, Pagination: 1868-1873
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 68