Volume 5, Issue 1, January 2016

Table of Contents

Editorial

Ravinder Singh Malhotra

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/83534, Pagination: 963-964
   Full-Text PDF Abstract Views: 94 | Pdf Views: 94

Original Article

Ashish Khanna, Menka Khanna

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/83535, Pagination: 965-969
   Full-Text PDF Abstract Views: 167 | Pdf Views: 247
Akshay Rao, N. Biplab Singh, Robinson Ninsheng, Th. Bhimo Singh

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/83537, Pagination: 970-977
   Full-Text PDF Abstract Views: 105 | Pdf Views: 72
Pheiroijam Robindro, Narayanan Vijaykumar Latchumi, Kanthimathi B. D.

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/83539, Pagination: 978-983
   Full-Text PDF Abstract Views: 108 | Pdf Views: 288
Chetan Hegde, Swapnil Mahade, Krishna Prasad D.

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/83540, Pagination: 984-990
   Full-Text PDF Abstract Views: 178 | Pdf Views: 208
Vipin Garg, Anjul Agarwal

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/83541, Pagination: 991-995
   Full-Text PDF Abstract Views: 113 | Pdf Views: 228
Smita Bhat, Sudhir Bhave

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/83542, Pagination: 996-1001
   Full-Text PDF Abstract Views: 94 | Pdf Views: 65
Premalatha B. R., Annavajjula Saileela, Vidya G. Doddawad, Vidya Priyadharshini D. S., Spoorthi Ravi Banavar

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/83543, Pagination: 1002-1008
   Full-Text PDF Abstract Views: 105 | Pdf Views: 300
Anshul Srivastava, Tripti Tikku, Mahesh Kumar Yethadka, Rohit Khanna, Ganna Pritesh Kumar Sureshchand, Narendra Prakash Rai

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/83544, Pagination: 1009-1015
   Full-Text PDF Abstract Views: 112 | Pdf Views: 258
Mamta Singla, Arvind Sharma, Clarence Samuel, Jenny Mariam George

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/83545, Pagination: 1016-1026
   Full-Text PDF Abstract Views: 119 | Pdf Views: 242
Purbasha Ghosh, Soumen Saha, Gadadhar Mitra, Indrajit Gupta, Poulami Nandi, Mousumi Kar, Dattatreya Banerjee

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/108029, Pagination: 1027-1032
   Full-Text PDF Abstract Views: 81 | Pdf Views: 244
Aman Bansal, Shiveta Bansal

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/83567, Pagination: 1033-1037
   Full-Text PDF Abstract Views: 95 | Pdf Views: 250
Rajiv Arora, Harleen Kaur

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/108030, Pagination: 1038-1041
   Full-Text PDF Abstract Views: 78 | Pdf Views: 290
Upneet Bedi, Bavneet Kaur Dang

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/108031, Pagination: 1042-1047
   Full-Text PDF Abstract Views: 109 | Pdf Views: 35
Altaf Ahmad Bhat, Anjum Shamim, Sabeeha Gul, Rukaya Akther, Iqra Bhat

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/83574, Pagination: 1048-1055
   Full-Text PDF Abstract Views: 99 | Pdf Views: 100
Ved Prakash, Vijay kumar Sehgal, Vijay Kumar Bajaj, Harcharan Singh

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/83576, Pagination: 1056-1066
   Full-Text PDF Abstract Views: 128 | Pdf Views: 257

Case Report

Manoj Shetty, Nikhila Thulasidas, Rakshith Hegde, Chethan Hegde

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/83582, Pagination: 1088-1092
   Full-Text PDF Abstract Views: 126 | Pdf Views: 183
Amrita Mangar, Th. Bhimo Singh, Th. Sachin Deba Singh, B. Romita, Nungsangla Pongener, Deepa Mala Subba

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/83577, Pagination: 1067-1070
   Full-Text PDF Abstract Views: 104 | Pdf Views: 165
B. Thayumanavan, T. Jeyanthikumari, P. Meghalapriya

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/83578, Pagination: 1071-1074
   Full-Text PDF Abstract Views: 86 | Pdf Views: 178
Gaurav Harvir Singh, Radha Jaiprakash Mehta, Nilima Deepak Shah, Ritambhara Yashwant Mehta

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/83579, Pagination: 1075-1078
   Full-Text PDF Abstract Views: 136 | Pdf Views: 15
Rajendra M. Saraogi, Pramila Yadav, Pabashi Poddar, Komal Chavan

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/83580, Pagination: 1079-1082
   Full-Text PDF Abstract Views: 89 | Pdf Views: 217
Y. Hemavathy Bhaskar, S. Aruleena Shaminey, G. V. Murali Gopika Manoharan

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/83581, Pagination: 1083-1087
   Full-Text PDF Abstract Views: 117 | Pdf Views: 199
Pardeep Mahajan, Ruma Grover, Shikha Baghi Bhandari, Prashant Monga, Vanita Keshav

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/83583, Pagination: 1093-1097
   Full-Text PDF Abstract Views: 110 | Pdf Views: 87
J. Singh, A. C. Khanna, S. Arora

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/83584, Pagination: 1098-1100
   Full-Text PDF Abstract Views: 101 | Pdf Views: 294
Tejas A. P., Revanasiddappa , Hariprasad T. R., Rohit K.

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/83585, Pagination: 1101-1103
   Full-Text PDF Abstract Views: 99 | Pdf Views: 103

Research Articles

Majid Farooq, Ridhima Goel Goel, Manoj Goyal

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/83587, Pagination: 1104-1111
   Full-Text PDF Abstract Views: 117 | Pdf Views: 225

Educational Forum

Grewal N., Kumar R.

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2016/v5i1/83588, Pagination: 1112-1113
   Full-Text PDF Abstract Views: 149 | Pdf Views: 63