Volume 11, Issue 3-4, December 2011

Table of Contents

Articles

Farooq Ahmad Mir, Ghulam Mustafa Shah, Ulfat Jan, Javaid Iqbal Mir, Vineet Kumar Dubey

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2256, Pagination: 117-121
   Full-Text PDF Abstract Views: 122 | Pdf Views: 284
D. P. Gond, Amit Pal, Siddharth Singh

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2257, Pagination: 123-130
   Full-Text PDF Abstract Views: 110 | Pdf Views: 195
V. T. Mohite, Y. K. Lahir, M. Pathare, S. Agwuocha, U. H. Mane

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2258, Pagination: 131-140
   Full-Text PDF Abstract Views: 118 | Pdf Views: 80
Dhananjay K. Srivastava, Seema Pandey, Saumya, Arun K. Srivastava, Ram Singh

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2259, Pagination: 141-147
   Full-Text PDF Abstract Views: 137 | Pdf Views: 144
Shailesh Kumar Mishra, Uttam Kumar Sarkar, Braj Kishor Gupta, Sunil Prakash Trivedi, Vineet Kumar Dubey, Amar Pal

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2260, Pagination: 149-159
   Full-Text PDF Abstract Views: 176 | Pdf Views: 160
Anju Agrawal

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2261, Pagination: 161-174
   Full-Text PDF Abstract Views: 2602 | Pdf Views: 259
G. D. Suryawanshi, A. M. Shaikh, U. H. Mane

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2262, Pagination: 175-180
   Full-Text PDF Abstract Views: 103 | Pdf Views: 180
P. B. Singh, S. K. Nigam, Rajveer Singh, H. K. Singh

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2263, Pagination: 181-197
   Full-Text PDF Abstract Views: 115 | Pdf Views: 55
Rehana Abidi, Gazala Eram Khan, U. K. Chauhan

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2264, Pagination: 199-203
   Full-Text PDF Abstract Views: 105 | Pdf Views: 17
Anurag Dabas, N. S. Nagpure, R. M. Mishra, Ravindra Kumar, Basdeo Kushwaha, Rashmi Srivastava

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2265, Pagination: 205-211
   Full-Text PDF Abstract Views: 129 | Pdf Views: 96
Shaikh Afsar

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2266, Pagination: 213-217
   Full-Text PDF Abstract Views: 102 | Pdf Views: 78
Supriya Dash, Ajay Kumar Patra, Subhendu Adhikari

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2267, Pagination: 219-225
   Full-Text PDF Abstract Views: 215 | Pdf Views: 151