Institution Articles

Punjab Agricultural University

.
Wadhwa, S.

Biocontrol Section, Department of Entomology

Aggarwal, Naveen
Kaur, Rabinder
Sangha, K. S.
Sharma, Sudhendu
Shera, P. S.

College of Agriculture, Department of Entomology

Kaur, Harmeet
Kaur, Rabinder
Virk, J. S.

Department of Entomology

Aggarwal, Naveen
Ashwani Kumar, S.
Aulakh, S. S.
Bains, S. S.
Bal, R. S.
Brar, A. S.
Brar, D. S.
Brar, K. S.
Butter, N. S.
Dhaliwal, Ashwinder Kaur
Dhaliwal, Z. S.
Dilawari, Vinod Kumar
Gill, R. S.
Gupta, Virash Kumar
Joshi, N.
Joshi, Neelam
Kajal, V. K.
Kanta, Uma
Karmakar, Prasun
Kaur, Kirandeep
Kaur, Paramjit
Kaur, Rabinder
Kaur, Ramandeep
Kaur, Rubajljot
Kular, J. S.
Kumar, Parminder
Kumar, Vijay
Mahal, M. S.
Neelam, Joshi
Rabinder, Kaur
Sangha, K. S.
Sarao, P. S.
Sekhon, B. S.
Sharma, S.
Sharma, Sudhendu
Shehnmar, M.
Shenhmar, M.
Shenhmar, Maninder
Shera, P. S.
Singh, J.
Singh, Jagmohan
Singh, Joginder
Singh, Paramjit
Singh, Rajwant
Singh, Satnam
Singh, Virk Jaspal
Sohi, A. S.
Sudhendu, Sharma
Varma, G. C.
Virk, J. S.
Virk, Jaspal Singh

Department of Entomology, College of Agriculture

Brar, K. S.
Joshi, N.
Kaur, S.
Sekhon, B. S.
Shenhmar, M.
Singh, J.

Department of Entomo]ogy

Brar, K. S.

Department of Fruit Science

Kaur, Gurlaz
Singh, Sandeep

Department of Microbiology

Brar, K. S.
Joshi, Neelam
Kaur, Preetinder

Department of Plant Breeding and Genetics

Jindal, Jawala
Kaur, Jaspal

Department of Plant breeding and Genetics

Kumar, Ravinder

Department of Plant Breeding, Genetics and Biotechnology

Mahal, M. S.

Division of Entomology

, K. S. Brar
Brar, K. S.

Entomology Division

Shera, P. S.

Maize Section, Department of Plant Breeding & Genetics

Jindal, Jawala