Volume 52, Issue 3, July-September 2015

Table of Contents

Articles

Shweta Bhosale, D. Vijayalakshmi, R. Chandru, H. B. Shivaleela
Pagination: 253-265
   Full-Text PDF
Sachin K. Sonawane, Chandrahas R. Vishwasrao, Shalini S. Arya
Pagination: 266-276
   Full-Text PDF
Urvashi Mehlawat
Pagination: 277-285
   Full-Text PDF
Rajkumari Sanatombi Devi, Rajkumari Latasana Devi
Pagination: 286-294
   Full-Text PDF
Amanpreet Kaur, Harpreet Kaur, Priyanka Devgun
Pagination: 295-302
   Full-Text PDF
Hima Ann Isaac, Salome Benjamin, M. K. Sanjana, Renuka Munshi, Deepika Furtado
Pagination: 303-312
   Full-Text PDF
Smritiratan Tripathy
Pagination: 313-317
   Full-Text PDF
S. Sumathi, K. G. Vijayalaxmi, H. S. Surendra
Pagination: 318-329
   Full-Text PDF
K. Kumarakuru, Haripriya Sundaramoorthy
Pagination: 330-337
   Full-Text PDF

Review Articles

V. Dhineshkumar, D. Ramasamy
Pagination: 338-351
   Full-Text PDF

Book Review

Pagination: 352-354
   Full-Text PDF

News and Views

Pagination: 355-359
   Full-Text PDF