Volume 55, Issue 3, July - September 2018

Table of Contents

Original Articles

P. S Prasanthi, M. Vishnuvardhana Rao, Bhaskarachary K
Pagination: 241-256
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
S.K Jaffar, M. Swapna, M. Madhava Rao
Pagination: 257-265
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
K. Sujatha, S. Kowsalya
Pagination: 266-277
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Keren Susan Cherian, Ashok Sainoji, Prem Raj Dundigalla, Balakrishna Nagalla, Venkata Ramana Yagnambhatt
Pagination: 278-290
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
E. S. Chauhan, Sarita
Pagination: 291-307
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Radhika D. Prabhu, C. Usha Devi, R. Navaneetha
Pagination: 308-317
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Amrita Poonia, Arti Kumari
Pagination: 318-333
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Naveen Kumar Boiroju, Venkaiah K.
Pagination: 334-344
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
P. Sasanka, K. Geetha, V.S. Kiranmayi, Sivakumar Vishnubhotla
Pagination: 345-355
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
R. Sahul Hameed, A. Rahamath Nisha, M. Muthulakshmi, A. Ananthi
Pagination: 356-366
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0

Review Articles

Suri Manjula, Mamta Bhardwaj, Kapur Punam, Pathak Ashok
Pagination: 367-395
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0

Book Review

V. PREMALA PRIYADHARSINI
Pagination: 396
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0